موارد مرتبط: آپارات سون لرن

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است