موارد مرتبط: آپارات ماتیکی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است