موارد مرتبط: آپارات 3خط

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است