موارد مرتبط: آژانس تبلیغاتی کویت

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است