موارد مرتبط: آژانس تبلیغاتی Litmus در کویت

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است