موارد مرتبط: اجاره باند مرزداران

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است