موارد مرتبط: اجاره باند و دستگاه های نورپردازی مجالس

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است