موارد مرتبط: اجاره تخت برقی بیمار

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است