موارد مرتبط: اجاره دستگاه لیزر

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است