موارد مرتبط: اجاره سردخانه، اجاره انبار

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است