موارد مرتبط: اجاره سیستم ترجمه همزمان ، اجاره دستگاه ترجمه

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است