موارد مرتبط: اجاره سیستم صوتی ، باند اکتیو ، لوازم نورپردازی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است