موارد مرتبط: اجاره سیستم صوتی مرزداران

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است