موارد مرتبط: اجاره مبلمان ویژه نمایشگاه مجالس مراسم کنفرانس

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است