موارد مرتبط: اجاره میز نورانی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است