موارد مرتبط: اجاره میز و صندلی عقد و عروسی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است