موارد مرتبط: اجاره میز led

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است