موارد مرتبط: اجاره پایه تشریفاتی ویژه مراسم و نمایشگاه

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است