موارد مرتبط: اجرای مراسم و مجالس عروسی و نامزدی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است