موارد مرتبط: اخبار مالزی

بهمن 14
هنرمند ایرانی، کارگاه عکاسی مستند در مالزی برگزار کرد

کارگاه یک روزه آموزش عکاسی و آشنایی با تکنیک های عکاسی و مستند سازی با حضور یکی از…

    بهمن 14
    شانزدهمین پادشاه مالزی سوگند یاد کرد

    تانکو عبدالله سلطان 59 ساله ایالت پهنگ که شورای سلطنتی مالزی، وی را به عنوان شانزدهمین…