موارد مرتبط: ادرنه

اردیبهشت 12
دستگیری مهاجران غیرقانونی در ترکیه

  نیروهای ژاندارمری و یگان‌های مرزی ترکیه در استان ادرنه هنگام گشت‌زنی 559 تبعه…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است