موارد مرتبط: ادیرنه

فروردین 17
دستگیری پناهجویان ایرانی در ترکیه

496 پناهجو که اکثریت قابل توجه آن ها ایرانی بوده و قصد خروج غیرقانونی از مرز ترکیه به…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است