موارد مرتبط: ارتباط با برنامه حالا خورشید

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است