موارد مرتبط: ارزوروم

فروردین 27
افزایش ظرفیت دانشگاه آتاتورک در سال تحصیلی2019-2020

  ظرفیت رشته های دانشگاهآتاتورک برای سال تحصیلی 2019-2020 اعلام شد . افزایش 5…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است