موارد مرتبط: ارز تهرانتو در تورنتو

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است