موارد مرتبط: ارسال پیام کوتاه

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است