موارد مرتبط: اریتره

بهمن 18
شهرهای اریتره

شهرهای اریتره اریتره از شمال و غرب با سودان، از جنوب با اتیوپی و جیبوتی و از شرق با…

بهمن 18
اطلاعات عمومی اریتره

اطلاعات عمومی اریتره اریتره کشوری است بر کرانه دریای سرخ در شمال شرقی آفریقا. در…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است