موارد مرتبط: ازبکستان

فروردین 09
رصدخانه الغ بیگ سمرقند ازبکستان

رصدخانه اُلُغ بیگ بزرگترین رصدخانه آسیای‌میانه است که در شهر سمرقند کشور ازبکستان قرار…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است