موارد مرتبط: از کی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است