موارد مرتبط: استخدام بازاریاب کاغذ دیواری و کابینت

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است