موارد مرتبط: استخدام بازاریاب

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است