موارد مرتبط: استخدام تایپیست جهت محتوا سازی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است