موارد مرتبط: استودیو اکسا

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است