موارد مرتبط: استودیو نهال

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است