موارد مرتبط: استیک فروشی دبی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است