موارد مرتبط: استیک هوس J&G Steakhouse در دبی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است