موارد مرتبط: اسپری پنچرگیری لاستیک اتومبیل

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است