موارد مرتبط: اسکندریه

دی 13
شهر اسکندریه در مصر

شهر اسکندریه شهری زیبا است که به دست اسکندر مقدونی تاسیس شده است. نام این شهر نیز از…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است