موارد مرتبط: اعلام مراسم مذهبی مشهد

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است