موارد مرتبط: اقتصاد کانادا

فروردین 25
اقتصاد کانادا رده نهم جهانی قرار گرفت

صندوق بین المللی پول در گزارش ماه آوریل خود ۲۰ اقتصاد اول دنیا را برحسب تولید ناخالص…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است