موارد مرتبط: ال سی وا کی کی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است