موارد مرتبط: امارات متحره عربی

فروردین 10
تصویر یک بانو بر روی برج خلیفه

ظ   برج دبی به عکس خانم آردرن با روسری مشکی اش  که زنی از خانواده قربانیان حادثه…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است