موارد مرتبط: اموزشگاه طلا و جواهرسازی طلاکاران

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است