موارد مرتبط: اموزشگاه کامپیوتر نارنگی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است