موارد مرتبط: اموزش جامع انگلیسی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است