موارد مرتبط: امین آل محمد در واشنگتن

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است