موارد مرتبط: ام آر ای

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است