موارد مرتبط: ام پی تری پلیر پرندگان خشمگین

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است