موارد مرتبط: انتقال پول گرجستان

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است