موارد مرتبط: اندروید زوم

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است